model

EA2 model

Het EA2 model is ontwikkeld door prof. Jos van der Werf. Het is de basis van één van de onderzoekslijnen van het lectoraat Ondernemen in de Zorg, waarvan van der Werf lector is.

Het model beschrijft de drie relaties die vitaal zijn voor de prestaties van een zorg-/welzijnsinstelling: tussen de patient, de professional en de manager. Prestaties van zorginstellingen zijn gebaat bij het voortdurend opzoeken van de balans tussen de aandacht voor de client A(1), de autonomie van de professional A(2) en de economie van de organisatie E.

De genoemde EA2-relaties komen steeds meer onder druk door eisen vanuit overheid en maatschappij. Door het ontwerpen van een inrichting en besturing die past op de specifieke situatie van de instelling worden de relaties in onderling verband versterkt.

Piramides van Identiteitsmarketing

De Piramides van Identiteitsmarketing zijn drie modellen waarop behoeften, bewustzijn en beleving van mensen, organisaties en mensen in hun rol als werknemer kunnen worden afgelezen en afgezet. De piramides zijn ieder ontwikkeld door een andere onderzoeker, maar zijn duidelijk doorontwikkelingen van elkaar.

Lees verder