Visie

De beweging Zorgwaarde centreert zich rondom onze visie. Dit is hetgene waaraan de deelnemers in ZorgWaarde zich verbinden.

Wij geloven dat optimale zorg tot stand komt als de persoonlijk en professionele waardenkaders van zorgorganisaties, zorgprofessionals en patiënten maximaal met elkaar in één lijn zijn. Wij zien nu nog er in alle werk- en regeldruk geen ruimte meer is om jezelf te zijn en vanuit je diepste drijfveren invulling te geven aan de zorg die je verstrekt of juist ontvangt. ZorgWaarde ziet hoe dat anders kan.

Samen versterken we de zorg door de waarden weer een plek te geven. Zo vergroten  we de slagkracht van de organisaties, verhogen we de arbeidsvreugde van de professionals en helpen we de patiënt om die situatie te kiezen of creëren, waarin hij het beste herstelt of verder leeft.

Wij hebben onze visie uitgebreider uitgewerkt onder de volgende onderdelen:

De manier waarop we hier invulling aan willen geven vindt u onder werkwijze.