Er is nog geen artikel verschenen in deze categorie

We hopen snel ook over dit onderwerp te kunnen berichten

Soft Systems Methodology

Soft Systems Methodology(SSM) is een methode die is ontwikkel door Prof. Peter Checkland. De methode is bedoeld om verbeteringen te realiseren in “Human activity systems”. Dat zijn systemen waarin menselijk handelen de hoofdrol speelt. Deze systemen laten zich niet volledig beschrijven (zoals dat bijvoorbeeld wel kan met een apparaat of computerprogramma.

Reden om SSM hier te noemen, is dat de methode specifiek aandacht besteedt aan waardenkaders, of in termen van Checkland “Weltanschauung”. Dit vormt één van de belangrijkste factoren op basis waarvan het activiteitensysteem wordt beschreven. In SSM kan de bestaande praktijk worden vergeleken met een gedragen model geformuleerd vanuit waarden. Dit geeft inzicht in de stappen die een organisatie kan nemen om dichter bij de eigen waarden te komen.

Over SSM is veel geschreven. Hieronder enkele websites met informatie:

Boeken over SSM:

  • 2006, Peter B. Checkland, John Poulter, Learning for Action -a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioners, teachers, and students John Wiley & Sons Ltd, Chichester. ISBN 0-470-02554-9
  • 2000, Peter B. Checkland, Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective, in: Systems Research and Behavioral Science 17, S11-S58 (2000).
  • 1998, Peter B. Checkland, Sue Holwell, Information, Systems and Information Systems -making sense of the field John Wiley & Sons Ltd, Chichester. ISBN 0-471-95820-4 (wel SSM, maar specifiek voor informatiesystemen)
  • 1994, Peter Lewis, Information Systems Development, Pittman Publishing Londen. ISBN 0273031074 (wel SSM, maar specifiek voor informatiesystemen)
  • 1990, Peter B. Checkland, P.B. and J. Scholes Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons Ltd. 1990, 1999. ISBN 0471927686
  • 1981, Peter B. Checkland, Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons Ltd, Londen, 1981, 1998. ISBN 0471986062

 

Fonds NutsOhra stelt 1 miljoen euro ter beschikking.

fondsNutsOhra stelt 1 miljoen euro ter beschikking.

fondsNutsOhra biedt nu de mogelijkheid voor de financiering van initiatieven die het hart terug brengen in de zorg. Precies wat ZorgWaarde beoogt. De tender loopt tot 1 november 2012. Wilt u nu die stap maken met uw instelling om aandacht en compassie weer centraal te stellen? Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Neem contact op met onze matchmakers.

http://www.fondsnutsohra.nl/Paginas/actueel-detail.html?id=118

Aandacht en efficiëntie

Hoe verenig je een efficiënt productieproces, waarin standaardisering een rol speelt, met zo iets individueels als de beleving van de aandacht door de patiënt? Hoe kan je in een grote en groeiende organisatie invulling geven aan deze beide principes vanuit de waarden van de organisatie?

Een grote eerstelijns organisatie in de voetzorg is op zoek naar mogelijkheden om de eigen professionals nog beter in staat te stellen een kwaliteitsrelatie op te bouwen met clienten. In een project met partners via ZorgWaarde zoeken zij naar een oplossing. Daarbij worden zij geholpen door een subsidie, waaruit een deel van de projectkosten gedekt kon worden.


Ook interesse in de samenhang tussen efficientie, aandacht en de waarden van de organisatie? Of tips, ideeen of suggesties? Schrijf dan een reactie!

Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen

Het Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen realiseert slimme oplossingen voor de praktijk van Zorg en Welzijn. De relaties tussen de professional, de client en de manager in de instelling staan daarin centraal.

Door politiek-maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt de druk op organisaties in zorg en welzijn allengs groter: er worden zowel door de client als door de overheid en financiers betere prestaties verwacht tegen lagere kosten. Dat roept vragen op over de houdbaarheid van ‘het systeem’. Het lectoraat werkt met ontwerpgericht onderzoek, onderwijs en advisering aan de verstandige inrichting en besturing van rela­ties tussen economi­sche aspecten (E), de aandacht voor de cliënt (A) en de autonomie van de professi­onal (A). Dat leidt vaak tot verrassend onconventionele nieuwe praktijk met waarde voor alle betrokkenen. Het EA2 onderzoeksprogramma is actief in grote en kleine instellingen in het domein.

EA2 model

Het EA2 model is ontwikkeld door prof. Jos van der Werf. Het is de basis van één van de onderzoekslijnen van het lectoraat Ondernemen in de Zorg, waarvan van der Werf lector is.

Het model beschrijft de drie relaties die vitaal zijn voor de prestaties van een zorg-/welzijnsinstelling: tussen de patient, de professional en de manager. Prestaties van zorginstellingen zijn gebaat bij het voortdurend opzoeken van de balans tussen de aandacht voor de client A(1), de autonomie van de professional A(2) en de economie van de organisatie E.

De genoemde EA2-relaties komen steeds meer onder druk door eisen vanuit overheid en maatschappij. Door het ontwerpen van een inrichting en besturing die past op de specifieke situatie van de instelling worden de relaties in onderling verband versterkt.

Saxion lectoraat AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve Zorg

Het lectoraat AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve Zorg van Saxion Hogeschool bundelt en creert zorginhoudelijke kennis voor zorginnovatie. In hun eigen woorden:

Het lectoraat richt zich op innovaties in de gezondheidszorg. Hierbinnen zijn twee programma’s te onderscheiden:

Ouderenzorg
Het lectoraat richt zich op ouderenzorg in de brede zin van het woord. Een belangrijk gegeven hierbij is dat ‘ouderen-zorg’ relevant is binnen alle velden van de algemene gezondheidszorg (met uitzondering van specifiek op jeugd-zorg gerichte domeinen). Ouderenzorg is nadrukkelijk aan de orde binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, maar hetzelfde geldt (in toenemende mate) voor de geplande en acute ziekenhuiszorg, thuiszorg, huisartsenzorg, reactivering en revalidatie.

Palliatieve zorg
Binnen de palliatieve zorg gaat het om het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is per definitie multidisciplinaire zorg gericht op preventie en verlichting van problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Palliatieve zorg richt zich behalve op de palliatieve zorgvragers ook nadrukkelijk op de naasten van deze palliatieve zorgvragers. Onderdeel van palliatieve zorg is de palliatieve terminale zorg.

Samenwerking
Op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt samengewerkt met vele instellingen en organisaties. Met een aantal regionale instellingen zijn structurele samenwerkingsverbanden waaronder: Zorggroep Solis, Livio, Carint Regggeland Groep en Trivium MeulenbeltZorg.

Saxion lectoraat Identiteitsmarketing

Het lectoraat Identiteitsmarketing van Saxion Hogeschool heeft kennis over het inrichten van organisaties vanuit waarden en (merk)belofte, ook in de zorg. In hun eigen woorden:

Identiteitsmarketing is een bedrijfskundige filosofie die als uitgangspunt hanteert dat het primaire bestaansrecht van een organisatie bepaald wordt door haar betekenis voor de maatschappij. Organisaties leveren betekenis in de vorm van producten en diensten. Organisaties die uitsluitend gericht zijn op het verdienen van geld, het persoonlijke gewin van medewerkers, of het verrijken van aandeelhouders, hebben volgens deze filosofie onvoldoende betekenis om te kunnen blijven bestaan. Organisaties dienen zich dus altijd primair te richten op hun betekenis voor mensen en secundair betreft al het andere. Geld en groei als middelen om betekenisvol te zijn, niet als doelen op zich. Identiteitsmarketing staat voor het bouwen van echte, pure organisaties. Organisaties die hun eigen identiteit als uitgangspunt nemen voor alles wat ze doen.

Kiezen voor waarden, 2015

De laatste keer dat ik naar een specialist werd doorverwezen, liet mijn huisarts mij iets nieuws zien: de waardenkaart. Een testje waaruit blijkt bij welk ziekenhuis en welke specialist ik het beste pas als persoon. Het deed me een beetje denken aan een datingsite. Eerst maakten ze een profiel van mij. Daar kon ik me goed in herkennen. Daarna kreeg ik een lijst met mensen die op dezelfde manier naar het leven kijken als ik. Ik kan nog wat filteren op maximale afstand en maximale wachttijd, en toen had ik een lijstje paraat. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de tweede op de lijst. Wel wat verder weg, maar zijn profiel deed het hem voor mij. In een kliniek die ik niet eens kende! Zojuist hebben we kennis gemaakt. Meteen een klik, meteen vertrouwen. Ben ik even blij dat dit bestaat… Lees verder

Piramides van Identiteitsmarketing

De Piramides van Identiteitsmarketing zijn drie modellen waarop behoeften, bewustzijn en beleving van mensen, organisaties en mensen in hun rol als werknemer kunnen worden afgelezen en afgezet. De piramides zijn ieder ontwikkeld door een andere onderzoeker, maar zijn duidelijk doorontwikkelingen van elkaar.

Lees verder