Richtlijn commercie

Bij iedere ontwikkeling komen er al snel mensen en bedrijven kijken of er ook wat te halen valt. Wij zijn blij met de belangstelling van eenieder.  Wel hebben we een richtlijn voor de deelname aan ZorgWaarde:

  • Je bent een organisatie die iets bij zichzelf wil veranderen om zorg vanuit waarde(n) dichterbij te brengen. Wees welkom. We waarderen je inzet en delen graag onze kennis, vragen en oplossingen met je.
     
  • Je bent een commerciele organisatie die anderen bijstaat. Wij hebben maar één vraag: Heb je je ook echt verbonden aan onze visie?
    • Zo ja: op welke manier wil je bijdragen aan ons doel? Begin met belangenloos geven. De beloning volgt op termijn wel.
    • Zo nee: dan moeten we je teleurstellen, wij zijn verbonden aan een visie, geen verzameling van mensen die in eerste instantie het eigen gewin nastreeft

Kortom: begin met deelnemen. Iedereen snapt dat kennis, kunde, mankracht en tijd waarde hebben. Daarom waarderen we de bijdrage ook zo.

De Matchmakers nemen commercieel dienstverlenende partijen mee bij het vormen van projecten, pilots, consortia, bijeenkomsten etc, maar alleen op commerciële basis als hun eerdere bijdrage aan de beweging aantoonbaar en in proportie is. Natuurlijk staat het iedereen vrij om onbezoldigd deel te nemen (dat zien we dan juist weer als een bijdrage)