Wat we willen zien

We zien voor ons hoe we expliciet aandacht gaan geven aan de waarden die mensen drijven. Zorginstellingen die zich profileren op een specifiek waardekader, en op die basis zorgprofessionals en patiënten aan zich binden die dat kader delen. Of juist organisaties die bewust een palet aan invullingen van waarden aantrekken, en onder de gedeelde waarde “diversiteit” bewust matches maken tussen patiënt en zorgverlener.

Wij zien voor ons hoe de generieke professionele waarden in de zorg weer ruimte krijgen en gecombineerd kunnen worden met persoonlijke waarden van professionals, waardoor het werkplezier groeit en werken in zorg en welzijn weer aantrekkelijk wordt.

Werken vanuit een intrinsieke gedrevenheid maakt stressbestendiger. Verkeren in een omgeving waarmee je de waarden deelt verlaagt stress. Wij zien voor ons hoe werken uit waarden eraan bijdraagt dat werken in de zorg beter vol te houden blijft. Wij zien voor ons hoe herstel spoediger verloopt in een “social healing environment”. Wij zien de zorg weer een voorbeeld worden voor andere sectoren. Een bloeiende en betekenisvolle sector waar we met recht beretrots op mogen zijn.

Geef een reactie