Over ons

ZorgWaarde is een beweging. Dat betekent dat iedereen die zich kan vinden in het gedachtengoed van ZorgWaarde zich kan aansluiten. Individueel kan dat door het manifest te ondertekenen. Op die manier groeit onze gezamenlijke kennis, kracht en inspiratie.

Daarnaast kan een organisatie zich aansluiten bij ZorgWaarde. De matchmakers inventariseren welke vragen de organisatie heeft en hoe die aansluiten op de beschikbare kennis en vragen van anderen. Dit is de basis voor onze activiteiten, die variëren van het bijeen brengen van organisaties die hun krachten kunnen bundelen tot het initiëren van projecten.

 “Wij” en “ons”
Op deze website en in de communicatie rond de beweging is soms onduidelijk wat bedoeld wordt met “Wij”. Over het algemeen betekent dat “U en ik”. Als u het manifest heeft getekend, bent u namelijk een onderdeel en moreel mede-eigenaar van ZorgWaarde. In de praktijk zal aan acties die “Wij” ondernemen vaak invulling worden gegeven door de matchmakers