Onze uitgangspunten

Wij geloven dat zorg waarde kan genereren. Zowel voor degene die verzorgd wordt, als voor degene die zorgt. Zorg genereert met name waarde als alle elementen die van oudsher in zorg voor gezondheid en welzijn aanwezig zijn, ook maximaal samen ingezet worden. Een optimaal samenspel van medische en verzorgende handelingen, aandacht en compassie brengen waarde aan alle betrokken partijen.

Wij geloven ook dat mensen verschillen. Er is niet zoiets als één optimaal samenspel. De optimale mix is sterk afhankelijk van de waarden waaruit een patiënt leeft of een zorgprofessional handelt. Wij zien daarin geen beter of slechter in de algemene zin. Wel zien we betere of slechtere aansluiting tussen de waardekaders van organisatie, professional en patiënt of cliënt. Waar zij dezelfde kijk op de wereld delen, zien wij de beste kansen voor een optimaal zorgproces.

Wij geloven in handelingsruimte. Kwaliteitssystemen en strakke protocollen bepalen een stramien in gevallen waar de echte kaders verdwenen zijn. Kaders die bestaan uit een gemeenschappelijk doel en een gedeeld beeld over de randvoorwaarden bij het bereiken ervan. Zij geven ruimte aan de patiënt en aan de professional om op basis van hun ervaring en professioneel inzicht de beste route te bepalen, ook als die een ander niet zou passen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat doel en waardenkader ook expliciet gedeeld zijn, en dus al benoemd waren op instellings- en professionalniveau.

Waarde creëren op basis van generieke zorgwaarden en per instelling of persoon specifieke eigen waarden. Elkaar daarin herkennen en dat het kader laten zijn voor vrij handelen. Wij geloven dat de zorg- en welzijnssector de wereld daarin iets te leren heeft. Maar net zo goed kunnen we ook zelf leren van anderen.

Geef een reactie