Een beweging

ZorgWaarde is een beweging. Maar wat wil dat zeggen, een beweging? Is het gewoon een modieuze term voor een project, of zit er meer achter?

Een beweging heeft wat ons betreft een aantal bijzondere kenmerken:

  • Een beweging bestaat uit mensen die zich verbinden aan een ideaal. In ons geval is dat zorg waarin patiënten, professionals en organisaties elkaar vinden op de waarden die zij delen.
  • Een beweging is actief: in een beweging is ruimte voor initiatieven vanuit iedereen die zich verbindt aan de beweging. Zolang die initiatieven maar bijdragen aan het verwezenlijken van de gedeelde visie.
  • Een beweging evolueert. Voortschrijdend inzicht vanuit de gemeenschap is een van de belangrijkste bronnen om een beweging op gang te brengen. Wie zich verbindt aan een beweging, is mede eigenaar, en kan dus meewerken aan het aanscherpen van de manier waarop we ons doel nastreven.
  • Staat er dan niets vast? Toch wel. De belofte die we doen, en waar je je aan verbindt, is en blijft de kern. Hoewel we steeds zoeken naar nog betere manieren om ons doel te bereiken, is dat doel zelf rotsvast.

ZorgWaarde is niet voor niets een beweging. Vanaf de start beseffen alle betrokkenen dat we iets nastreven dat groter is dan ieder van ons. Iets wat nooit bij één partij kan worden belegd, omdat één partij nooit een daadwerkelijke transformatie tot stand kan brengen. Dat kunnen we alleen samen.

ZorgWaarde is niet in eerste instantie gericht op de belangen van de deelnemers. Het is andersom: de deelnemers zijn gericht op ons gezamenlijk doel. Wat hun motivatie is maakt ons niet uit: of je je ideëel wil verbinden, vanuit concurrentieperspectief, arbeidsmarktperspectief of welk perspectief dan ook, je bent welkom. Wel proberen we elkaar scherp te houden op doel en effect. Ons gedeelde doel ligt in betekenisvolle zorg, waar waarden voor organisatie, professional en patiënt dienen als ontmoetings- en herkenningspunt. Alle effecten voor de deelnemende personen en organisaties zijn welkome resultaten, maar geen doelen op zich.