Soft Systems Methodology

Soft Systems Methodology(SSM) is een methode die is ontwikkel door Prof. Peter Checkland. De methode is bedoeld om verbeteringen te realiseren in “Human activity systems”. Dat zijn systemen waarin menselijk handelen de hoofdrol speelt. Deze systemen laten zich niet volledig beschrijven (zoals dat bijvoorbeeld wel kan met een apparaat of computerprogramma.

Reden om SSM hier te noemen, is dat de methode specifiek aandacht besteedt aan waardenkaders, of in termen van Checkland “Weltanschauung”. Dit vormt één van de belangrijkste factoren op basis waarvan het activiteitensysteem wordt beschreven. In SSM kan de bestaande praktijk worden vergeleken met een gedragen model geformuleerd vanuit waarden. Dit geeft inzicht in de stappen die een organisatie kan nemen om dichter bij de eigen waarden te komen.

Over SSM is veel geschreven. Hieronder enkele websites met informatie:

Boeken over SSM:

  • 2006, Peter B. Checkland, John Poulter, Learning for Action -a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioners, teachers, and students John Wiley & Sons Ltd, Chichester. ISBN 0-470-02554-9
  • 2000, Peter B. Checkland, Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective, in: Systems Research and Behavioral Science 17, S11-S58 (2000).
  • 1998, Peter B. Checkland, Sue Holwell, Information, Systems and Information Systems -making sense of the field John Wiley & Sons Ltd, Chichester. ISBN 0-471-95820-4 (wel SSM, maar specifiek voor informatiesystemen)
  • 1994, Peter Lewis, Information Systems Development, Pittman Publishing Londen. ISBN 0273031074 (wel SSM, maar specifiek voor informatiesystemen)
  • 1990, Peter B. Checkland, P.B. and J. Scholes Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons Ltd. 1990, 1999. ISBN 0471927686
  • 1981, Peter B. Checkland, Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons Ltd, Londen, 1981, 1998. ISBN 0471986062

 

Geef een reactie