Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen

Het Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen realiseert slimme oplossingen voor de praktijk van Zorg en Welzijn. De relaties tussen de professional, de client en de manager in de instelling staan daarin centraal.

Door politiek-maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt de druk op organisaties in zorg en welzijn allengs groter: er worden zowel door de client als door de overheid en financiers betere prestaties verwacht tegen lagere kosten. Dat roept vragen op over de houdbaarheid van ‘het systeem’. Het lectoraat werkt met ontwerpgericht onderzoek, onderwijs en advisering aan de verstandige inrichting en besturing van rela­ties tussen economi­sche aspecten (E), de aandacht voor de cliënt (A) en de autonomie van de professi­onal (A). Dat leidt vaak tot verrassend onconventionele nieuwe praktijk met waarde voor alle betrokkenen. Het EA2 onderzoeksprogramma is actief in grote en kleine instellingen in het domein.

Geef een reactie