Saxion lectoraat AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve Zorg

Het lectoraat AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve Zorg van Saxion Hogeschool bundelt en creert zorginhoudelijke kennis voor zorginnovatie. In hun eigen woorden:

Het lectoraat richt zich op innovaties in de gezondheidszorg. Hierbinnen zijn twee programma’s te onderscheiden:

Ouderenzorg
Het lectoraat richt zich op ouderenzorg in de brede zin van het woord. Een belangrijk gegeven hierbij is dat ‘ouderen-zorg’ relevant is binnen alle velden van de algemene gezondheidszorg (met uitzondering van specifiek op jeugd-zorg gerichte domeinen). Ouderenzorg is nadrukkelijk aan de orde binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, maar hetzelfde geldt (in toenemende mate) voor de geplande en acute ziekenhuiszorg, thuiszorg, huisartsenzorg, reactivering en revalidatie.

Palliatieve zorg
Binnen de palliatieve zorg gaat het om het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is per definitie multidisciplinaire zorg gericht op preventie en verlichting van problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Palliatieve zorg richt zich behalve op de palliatieve zorgvragers ook nadrukkelijk op de naasten van deze palliatieve zorgvragers. Onderdeel van palliatieve zorg is de palliatieve terminale zorg.

Samenwerking
Op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt samengewerkt met vele instellingen en organisaties. Met een aantal regionale instellingen zijn structurele samenwerkingsverbanden waaronder: Zorggroep Solis, Livio, Carint Regggeland Groep en Trivium MeulenbeltZorg.

Geef een reactie