Piramides van Identiteitsmarketing

De Piramides van Identiteitsmarketing zijn drie modellen waarop behoeften, bewustzijn en beleving van mensen, organisaties en mensen in hun rol als werknemer kunnen worden afgelezen en afgezet. De piramides zijn ieder ontwikkeld door een andere onderzoeker, maar zijn duidelijk doorontwikkelingen van elkaar.

Piramide van Menselijke behoeften

Piramide van Menselijke behoeften

Piramide van menselijke behoeften (Maslow)

De Piramide van Maslow laat een hiërarchie zien van behoeften van de mens. De meest basale behoeften zijn gericht op directe veiligheid: voedsel en een dak boven je hoofd. Hoger in de piramide vind je de emotionele en mentale behoeften, die net als de fysieke behoeften gericht zijn op de persoon zelf, en de spirituele behoeften, culminerend in “goed doen”.

Aan de top van de piramide is de focus verlegd naar de behoefte iets voor een ander te doen. Traditioneel  wordt de piramide van onder naar boven doorlopen, hoewel Maslow zelf later heeft aangegeven dat dat niet noodzakelijk is.

 

 

De Piramide van Organisatiebewustzijn

De Piramide van Organisatiebewustzijn

De Piramide van Organisatie Bewustzijn

Barrett ontwierp een piramide die lijkt op de piramide van menselijke behoeftes, maar zich richt op het niveau van bewustzijn in een organisatie. In deze piramide is het goed om te zien dat je wel naar beneden kan kijken, maar niet naar boven: als je organisatiebewustzijn groeit van overleven naar relatie, heb je daarmee een bewustzijn ontwikkeld op het niveau van de relatie en kan je dat doorvertalen naar manieren om te overleven (bijvoorbeeld een passend bedrijfsmodel).

Organisaties die de top van deze piramide bereiken, hebben een bewustzijn ontwikkeld dat ze in staat stelt om hun betekenis voor hun omgeving centraal te stellen. In de praktijk betekent dat nog wel dat er een vertaalslag moet worden gemaakt naar de onderliggende niveau’s.

 

 

Piramide van medewerkerbewustzijn

De piramide van medewerkerbewustzijn

De piramide van medewerkerbewustzijn

De derde piramide is ontwikkeld door Morel en geeft een vertaling van de manier waarop menselijke behoeften worden beleefd in een werksituatie. Die beleving is mede afhankelijk van de mate van organisatiebewustzijn in de organisatie waar de persoon werkt, maar is uiteindelijk een persoonlijke beleving.

De piramide beschrijft de drijfveren van een werknemer om zich in te zetten voor zijn werk. Vanuit die drijfveren kan ook worden gekeken op welke manier een werknemer zich verbindt aan zijn werkgever. Ook geeft de piramide inzicht in de manier waarop organisaties medewerkers kunnen stimuleren.

Morel plaatst in zijn boek “Identiteitsmarketing: Waarom wij bestaan” deze modellen naast elkaar om  de werking van Identiteitsmarketing te illustreren. Identiteitsmarketing is gericht op het leidend maken van de principes in de toppen van de piramides, zoals een (merk)belofte en de waarden van de persoon of organisatie.

Toepasbaarheid

De piramides, en met name die van Barett en Morel, zijn handig om snel een inschatting te maken van de manier waarop een zorgorganisatie in de wereld staat en de manier waarop de werknemers werken. Knelpunten die ontstaan vanuit een mismatch (bijvoorbeeld missiewerkers in een organisatie in overlevingsbewustzijn) zijn makkelijk te herleiden door organisaties en werknemer op de piramides te positioneren.

Naast analyse kan het model ook worden gebruikt on te zorgen dat oplossingen “boven in de piramide” niet los komen te staan, maar een fundering vinden in alle lagere behoefte- en bewustzijnslagen

Bron: Morel, K.; "Identiteitsmarketing: Waarom wij bestaan", scriptum, 2010

 

 

Geef een reactie