Kenniscentra

Kenniscentra die zich hebben verbonden met ZorgWaarde of onderdeel zijn van organisaties die zich hebben verbonden aan ZorgWaarde

Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen

Het Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen realiseert slimme oplossingen voor de praktijk van Zorg en Welzijn. De relaties tussen de professional, de client en de manager in de instelling staan daarin centraal.

Door politiek-maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt de druk op organisaties in zorg en welzijn allengs groter: er worden zowel door de client als door de overheid en financiers betere prestaties verwacht tegen lagere kosten. Dat roept vragen op over de houdbaarheid van ‘het systeem’. Het lectoraat werkt met ontwerpgericht onderzoek, onderwijs en advisering aan de verstandige inrichting en besturing van rela­ties tussen economi­sche aspecten (E), de aandacht voor de cliënt (A) en de autonomie van de professi­onal (A). Dat leidt vaak tot verrassend onconventionele nieuwe praktijk met waarde voor alle betrokkenen. Het EA2 onderzoeksprogramma is actief in grote en kleine instellingen in het domein.

Saxion lectoraat AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve Zorg

Het lectoraat AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve Zorg van Saxion Hogeschool bundelt en creert zorginhoudelijke kennis voor zorginnovatie. In hun eigen woorden:

Het lectoraat richt zich op innovaties in de gezondheidszorg. Hierbinnen zijn twee programma’s te onderscheiden:

Ouderenzorg
Het lectoraat richt zich op ouderenzorg in de brede zin van het woord. Een belangrijk gegeven hierbij is dat ‘ouderen-zorg’ relevant is binnen alle velden van de algemene gezondheidszorg (met uitzondering van specifiek op jeugd-zorg gerichte domeinen). Ouderenzorg is nadrukkelijk aan de orde binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, maar hetzelfde geldt (in toenemende mate) voor de geplande en acute ziekenhuiszorg, thuiszorg, huisartsenzorg, reactivering en revalidatie.

Palliatieve zorg
Binnen de palliatieve zorg gaat het om het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is per definitie multidisciplinaire zorg gericht op preventie en verlichting van problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Palliatieve zorg richt zich behalve op de palliatieve zorgvragers ook nadrukkelijk op de naasten van deze palliatieve zorgvragers. Onderdeel van palliatieve zorg is de palliatieve terminale zorg.

Samenwerking
Op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt samengewerkt met vele instellingen en organisaties. Met een aantal regionale instellingen zijn structurele samenwerkingsverbanden waaronder: Zorggroep Solis, Livio, Carint Regggeland Groep en Trivium MeulenbeltZorg.

Saxion lectoraat Identiteitsmarketing

Het lectoraat Identiteitsmarketing van Saxion Hogeschool heeft kennis over het inrichten van organisaties vanuit waarden en (merk)belofte, ook in de zorg. In hun eigen woorden:

Identiteitsmarketing is een bedrijfskundige filosofie die als uitgangspunt hanteert dat het primaire bestaansrecht van een organisatie bepaald wordt door haar betekenis voor de maatschappij. Organisaties leveren betekenis in de vorm van producten en diensten. Organisaties die uitsluitend gericht zijn op het verdienen van geld, het persoonlijke gewin van medewerkers, of het verrijken van aandeelhouders, hebben volgens deze filosofie onvoldoende betekenis om te kunnen blijven bestaan. Organisaties dienen zich dus altijd primair te richten op hun betekenis voor mensen en secundair betreft al het andere. Geld en groei als middelen om betekenisvol te zijn, niet als doelen op zich. Identiteitsmarketing staat voor het bouwen van echte, pure organisaties. Organisaties die hun eigen identiteit als uitgangspunt nemen voor alles wat ze doen.