Nitie Mardjan

Fonds NutsOhra stelt 1 miljoen euro ter beschikking.

fondsNutsOhra stelt 1 miljoen euro ter beschikking.

fondsNutsOhra biedt nu de mogelijkheid voor de financiering van initiatieven die het hart terug brengen in de zorg. Precies wat ZorgWaarde beoogt. De tender loopt tot 1 november 2012. Wilt u nu die stap maken met uw instelling om aandacht en compassie weer centraal te stellen? Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Neem contact op met onze matchmakers.

http://www.fondsnutsohra.nl/Paginas/actueel-detail.html?id=118

Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen

Het Saxion lectoraat Zorg en Ondernemen realiseert slimme oplossingen voor de praktijk van Zorg en Welzijn. De relaties tussen de professional, de client en de manager in de instelling staan daarin centraal.

Door politiek-maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt de druk op organisaties in zorg en welzijn allengs groter: er worden zowel door de client als door de overheid en financiers betere prestaties verwacht tegen lagere kosten. Dat roept vragen op over de houdbaarheid van ‘het systeem’. Het lectoraat werkt met ontwerpgericht onderzoek, onderwijs en advisering aan de verstandige inrichting en besturing van rela­ties tussen economi­sche aspecten (E), de aandacht voor de cliënt (A) en de autonomie van de professi­onal (A). Dat leidt vaak tot verrassend onconventionele nieuwe praktijk met waarde voor alle betrokkenen. Het EA2 onderzoeksprogramma is actief in grote en kleine instellingen in het domein.

EA2 model

Het EA2 model is ontwikkeld door prof. Jos van der Werf. Het is de basis van één van de onderzoekslijnen van het lectoraat Ondernemen in de Zorg, waarvan van der Werf lector is.

Het model beschrijft de drie relaties die vitaal zijn voor de prestaties van een zorg-/welzijnsinstelling: tussen de patient, de professional en de manager. Prestaties van zorginstellingen zijn gebaat bij het voortdurend opzoeken van de balans tussen de aandacht voor de client A(1), de autonomie van de professional A(2) en de economie van de organisatie E.

De genoemde EA2-relaties komen steeds meer onder druk door eisen vanuit overheid en maatschappij. Door het ontwerpen van een inrichting en besturing die past op de specifieke situatie van de instelling worden de relaties in onderling verband versterkt.